Program Šance - Nový START

Někteří lidé po absolvování léčebného programu, nebo ukončení terapeutické komunity, popř. propuštění z vězení potřebují další podporu a pomoc. Jde zejména o období prvních tří měsíců, kdy je nebezpečí relapsu největší. Proto, jsme se rozhodli, rozjet nový program Šance – Nový START.

Šance – Nový START je služba následné péče, která nabízí pomoc všem lidem (mužům i ženám), kteří absolvovali léčbu na různých typech závislosti.

Poskytujeme podporu při překlenování období přechodu z léčby do běžného života.

Cílem je celková stabilizace, podpora v abstinenci a posílení samostatnosti a nezávislosti.


Pro koho je služba určená

  • Osobám starším 18 let, kteří absolvovali a řádně ukončili nejméně trojměsíční léčebný program nebo řádně ukončili program v terapeutické komunitě (popř. byli propuštění z vězení.)
  • Těm, kteří potřebují podporu a zázemí při začleňování se do společnosti.
  • Pro osoby, které po ukončení léčby, čí komunitního programu nemají možnost samostatného bydlení

Co nabízíme

  • Získání či obnovení praktických dovedností, které jsou nezbytné k životu v oblasti bydlení, abstinence, práce, náplně volného času.
  • Zapojení klientů do pracovního procesu (pomoc při hledání práce, rekvalifikačních či motivačních kurzů.
  • Příprava na samostatné bydlení.
  • Plynulý přechod do běžného života.
  • Pomoc při řešení dluhů
  • Nabídka duchovní péče – na základě biblických principů

Délka pobytu je 9 měsíců, které by měli postačit, aby si klient našel práci a vlastní bydlení.

Ubytování si klient hradí sám.

V případě zájmu je možnost zajištění stravy, kterou si klient taktéž hradí sám.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Aktuálně