Poslední kapka – 6x ročně


Posláním programu je motivace jednotlivce na přechod k zodpovědnému životu, nalezení řešení osobního problému, nabytí smysluplného a plnohodnotného životního stylu a podpora klienta žít v trvalé abstinenci. Celodenní setkání probíhají 6x ročně pro klienty azylových domů ze širokého okolí, Kontaktního centra, Podpůrných skupin. Účast je také nabízená příbuzným a přátelům osob závislých ohroženým návykovým chováním.


Program je koncipován na základě biblických principů na vedení jednotlivce ke kroku víry:

  • odborná přednáška
  • tématické zamýšlení
  • svědectví osob
  • evangelizační slovo
  • doprovodný program
  • pohoštění a oběd
  • pastorační rozhovory

Aktuálně