Podpůrná skupina ženy (každá středa)

Středeční podpůrná skupina žen

Následná pastorace

Ti závislí, kteří odevzdají život Pánu Ježíši a rozhodnou se v Jeho Jménu trhat pouta, kterými jsou svázaní, taky jsou poznamenaní způsobem života jimž dosud žili. Je třeba odhazovat způsoby starého myšlení a způsobu života tj. učit se žít v pokání a očekávání na to, co Duch Svatý zjeví, aby bylo vyznáno co je třeba odpustit nebo též kde je třeba prosit o odpuštění. Boží Slovo říká, že nejde nalít nové víno do starých nádob protože se rozpadnou. Tak o to vlastně jde na našich setkáních, kde usilujeme o to, aby Bůh obnovoval lidské nádoby, jenž jsou právě dlouhodobě poznamenány životem v hříchu alkoholismu a drogové zavilostí. Břemena, jenž naši drazí nesou nejde všechny shodit najednou. Dluhy, rozervané rodinné vztahy někdy bez možností zpětného uspořádání je třeba velmi citlivě na mnohých, mnohých modlitbách předkládat Pánu a zpětně naslouchat, jak Pán chce do těchto komplikovaných situaci vstupovat. Pán Ježíš ve svém Slově říká: Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení... A to je ten čas, který spolu trávíme abychom k Pánu Ježíši přišli. Chvála Jemu co pro nás činí, pro naši obnovu, léčí zranění, zbavuje nahromaděných bolestí a usměrňuje.
Anna Tomiczková

Aktuálně