Kontaktní centrum

V rámci této činnosti se chceme zaměřovat na lidi s problémem závislosti (drogy, alkohol, automaty, bulimie, pornografie, anorexie...). Snažíme se jim nejen nabídnout zájem, poraden-ství, možnost navštěvovat KC nebo nastoupit do resocializační-ho programu , ale především přinášet křesťanské principy do jejich životů.

V případě zájmu nabízíme i nasměrování k specializovaným profesionálním odborníkům.

Najdete nás zde:

→ +49° 40′ 40.53″, +18° 40′ 1.72″

Komu je služba určena:

 • problémovému uživateli nelegálních i legálních drog
 • uživateli těkavých látek a/nebo psychofarmak
 • osobě s kombinovanou závislostí
 • osobě ohrožené patologickým hráčstvím, pornografii
 • dívce, těhotné ženě a matce ohrožené návykovým chováním
 • rodičům, přátelům a příbuzným osob ohrožených návykovým chováním

Poskytované aktivity:

 • Vstupní zhodnocení stavu klienta
 • „streetwork“ – terénní služba
 • Základní zdravotní ošetření
 • Informační servis
 • Sociální práce
 • Individuální poradenství
 • Hygienický servis
 • Potravinový servis
 • Krizová intervence
 • Individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
 • Práce s rodinou - dětmi
 • Návštěvy v léčebnách
 • Celodenní setkání Poslední kapka - 6x ročně
 • Biblické studijní skupiny
 • Činnost podpůrných skupin

Aktuálně