Kontaktní centrum
 • Práce na ulici
 • První kontakt
 • Doprovázení, návazná služba
 • Doprovázení do léčeben + komunit
 • Individuální biblické studium
  Program Šance - Nový START
 • Přechod z léčby do běžného života
 • Získání či obnovení praktických zkušeností
 • Příprava na samostatné bydlení
 • Nabídka duchovní péče
  Propagace
 • Vydávání informačních a propagačních brožur, zpravodaje
 • Internetové stránky

Aktuálně