Projekt Šance podaná ruka je primárně zaměřen na praktickou pomoc závislým osobám starším patnácti let, ohrožených závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách, procesech a hráčských aktivitách. Sekundárně se program zabývá jejich rodinnými příslušníky, příbuznými a osobám blízkým, u kterých se projevuje syndrom spoluzávislosti, tj. že tyto osoby jsou negativně ovlivňovány ve všech aspektech života primárně závislými jedinci. Naše cílová skupina jsou osoby závislé, které motivujeme k podstoupení léčby nebo již absolvovaly léčbu ústavní. Dále se lidé podrobují ambulantní léčbě. Poradenství a terapie je klientům poskytována ambulantně v prostorách sborového centra SCEAV Hutník v Třinci.

Aktuálně