ŠANCE PODANÁ RUKA

Pomoc - podpora - provázení v oblastech závislosti.

O nás

V rámci této činnosti se zaměřujeme na lidi s problémem závislosti (drogy, alkohol, automaty, bulimie, pornografie, anorexie...). Nabízíme jim nejen zájem, poradenství, možnost navštěvovat KC nebo nastoupit do resocializačního programu, ale především přinášet křesťanské principy do jejich životů. Úkolem a cílem je přinášet evangelium lidem a na základě biblických principů, víry v Boha jim pomoci nalézt osobní svobodu realizovanou skrze vztah s Kristem a naučit je řešit jejich problémy a žít plnohodnotný a zodpovědný život bez závislosti. Šance podaná ruka je křesťanské zařízení, které nabízí pomoc a poradenství v oblasti závislostí.

VÍCE O NÁS

Komu jsou služby určeny

  • osobám ohroženým alkoholem, drogami, pornografií...
  • uživateli těkavých látek a/nebo psychofarmak
  • osobě ohrožené patologickým hráčstvím
  • dívce, těhotné ženě a matce ohrožené návykovým chováním
  • osobě s kombinovanou závislostí, rodičům, přátelům a příbuzným osob ohrožených návykovým chováním
NABÍZENÉ PROGRAMY

Aktuálně